Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

คุณคือผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมสนุก ๆ ใช่ไหม? ทำไมไม่ลองสร้างเกมของตัวเองขึ้นมาบ้างล่ะ
ทำไมต้องเรียน Digital Game ?
อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 19,281 ล้านบาท

สาขาวิชาดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำไมต้องเรียน Digital Game ?

ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมเกมกลายเป็นอีกหนึ่งสื่อบันเทิงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแพลตฟอร์มการเล่นที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะทั้ง PC, เครื่อง Console (Play Station, XBOX, Nintendo) และเกมบนมือถือ และในปี 2561 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 19,281 ล้านบาท แต่น่าเสียดายที่ 96% ของมูลค่าที่เกิดขึ้นคือการซื้อขายเกมต่างประเทศ จะดีกว่าไหมถ้าประเทศไทยเราสามารถผลิตเกมเข้าสู่ตลาดเองได้?

นักพัฒนาเกม
โปรแกรมเมอร์,เกมเมอร์,นักออกแบบเกม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ปฏิสัมพันธ์
นักทดสอบและวิเคราะห์เกม
เป็นผู้ประกอบการผู้ผลิตดิจิทัลเกม

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

หลักสูตร Digital game คือหลักสูตรที่จะสอนให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกม มีความเข้าใจในทุก ๆ กระบวนการของการสร้างเกม ตั้งแต่การเริ่มออกแบบวางโครงสร้างของเกม การเขียนโปรแกรมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การออกแบบรูปแบบการเล่นและหน้าตาของเกม รวมถึงสามารถพัฒนาเกมในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้

ความพิเศษของเรา

หลักสูตร Digital Game นั้น เราเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัด ซึ่งกระบวนการพัฒนาเกมนั้นมีองค์ประกอบย่อยหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างเกม, การออกแบบตัวละคร, การสร้าง Visual Effect, การออกแบบและพัฒนาเกม Online, การพัฒนาเกมสำหรับ PC/Console/Mobile รวมถึงการเรียนรู้ระบบการจัดการ e-sports

จบไปแล้วทำอะไร?

นอกเหนือจากการสร้างเกมเพื่อความบันเทิงแล้ว เรายังสอนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเกมเพื่อจุดประสงค์อื่นได้ เช่น การสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง หรือใช้ในสถานศึกษา, การสร้างเกมเพื่อใช้ในด้านการตลาด ทำให้ผู้ที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งนักพัฒนาเกมอิสระ, พนักงานบริษัทพัฒนาเกม, ผู้ดูแลระบบเกม Online, ผู้จัดการการแข่งขัน e-sports, โปรแกรมเมอร์, Game Artist และอื่นๆ

โครงสร้างและแผนการศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม ฉบับปี พ.ศ. 2562

>คลิกที่นี่

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก