Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

โครงการ PRE COLLEGE 2020

"โครงการ PRE COLLEGE 2020"

ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติ
โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ

keyboard_arrow_right คลิก... สมัครเรียนที่นี้

" รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผู้มีพรสวรรค์ PRE COLLEGE 2020"


ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎีฝึกปฎิบัติ
โดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งสำคัญ

keyboard_arrow_right คลิก... สมัครเรียนที่นี้
เมนูหลัก