Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวนักศึกษา

การอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน Young Mobile Dev Camp
เพื่อบริการวิชาการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจในด้านการเขียนโปรแกรม

"การอบรมพัฒนาแอปพลิเคชัน Young Mobile Dev Camp"

ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันในปัจจุบัน
เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ไปสู้เส้นผู้พัฒนา Software อย่างมืออาชีพ

เมนูหลัก